'The Asylum'

2012, 9 min, 16 mm film


Asylum is een modern, bij vlagen gruwelijk sprookje van cineast Saskia Vredeveld en fotograaf Roger Ballen over de meest diepgewortelde menselijke verlangens. De onoverbrugbare tegenstelling tussen heerszucht en het verlangen lief te hebben wordt indringend verbeeld aan de hand van de relatie tussen mens en dier en man en vrouw. Voor deze compromisloze zwart-wit vertelling maakte Vredeveld geen gebruik van professionele acteurs; de film wordt gedragen door mensen uit de sociale onderlaag van de Johannesburgse samenleving.


Een man, een vrouw en een kind.
Drie gehavende mensen die in een troosteloze wereld van beton een toevluchtsoord zoeken.
Een asiel in de letterlijke betekenis van het woord.
Een vrijplaats waar zij, omringd door dieren, hun levensvervulling zoeken.
De man wil heersen.
De vrouw wil liefhebben.
Het kind wil verwonderd worden.
Ze zijn het vermogen tot communiceren met elkaar verloren. Al hun verlangens en gevoelens worden geprojecteerd op hun dieren. Op hun duiven en hun ratten, op een haan en op een eend. Maar hoe tam de dieren ook lijken, overheersen laten ze zich niet. Want een dier is de mens niets verschuldigd. Ook geen onderdanigheid of gehoorzaamheid.


Liever dan dat te aanvaarden, vernietigt de man zijn dieren. Hij zinkt weg in waanzin - zoals de Griekse god Kronos die zijn eigen kinderen verorberde. Maar de vrouw blijft trouw aan haar principes. Ze wil slechts liefhebben. Zij laat de duiven vrij, verraadt daarmee de man en laat zodoende de slang, letterlijk en figuurlijk, hun toevluchtsoord binnen. Hun gedroomde paradijs.


Dan blijkt het zelfgekozen asiel geen veilige haven te zijn, maar een gevangenis. Een plaats waar mensen en dieren tot elkaar veroordeeld zijn maar nooit in harmonie met elkaar kunnen leven.Scenario/regie/productie: Saskia Vredeveld

Naar een idee van: Roger Ballen

Camera: Melle van Essen

Creative Consultant: Roger Ballen

Montage/sound-design: JanDries Groenendijk

Audio –postproductie: Björn WarningEen Peacefield Film productie met steun van Nederlands Film Fonds, 2012.